Kolektifin Gücü ve Maharishi Etkisi- Birlikten Kuvvet Doğar.


Dünyanın içinde bulunduğu duruma ithafen kaleme aldığım bu yazımda kolektif bilinç ve bu bilince birey olarak bizlerin yapabileceği katkılardan bahsedeceğim. Toplumların hakim duygu durumunun nasıl dünyayı etkilediği ve sonuçlarının nelere yol açtığına dair kanıtlarını ve çok özel bir çalışmanın verilerini paylaşacağım.

Bu çok özel çalışmanın adı Maharishi Etkisidir.

1960 yılında Maharishi Mahesh adında bir Yogi, Transdantal Meditasyon ® tekniğini uygulayan bir nüfusun yüzde birinin tüm nüfus için yaşam kalitesinde ölçülebilir iyileşmeler üreteceğini öngördü . Bu olgu ilk kez 1974 yılında öne sürüldü ve 1976 yılında çıkan bir makalede yayınlandı. Bulgu, bir toplumun % 1’nin yaptığı Meditasyonla, suç oranının ortalama olarak % 16 oranında azalacağını gösterdi. Bu fenomen Maharishi Etkisi olarak adlandırıldı.

Genel olarak Maharishi Etkisi, bir takım meditasyon tekniklerinin uygulanmasıyla ortaya çıkan sosyal ve doğal ortamda tutarlılık ve pozitifliğin etkisi olarak tanımlanır.

Fiziksel sistemlerdeki benzerliklere dayanarak, bilim adamları bu programın grup uygulamasının yarattığı tutarlılığın katılımcı sayısının karesiyle orantılı olması gerektiğini tahmin ettiler. “% 1” bulgusu dikkate alındığında, nüfusun% 1’inin kareköküne eşit büyüklükteki bir grubun, o nüfusun yaşam kalitesi üzerinde ölçülebilir bir etkisi olacağı öngörüldü.

Örneğin, dört milyonluk bir şehirde (100 x 200 x 200) bu sözü geçen meditasyon programını birlikte uygulayan 200 kişilik bir grup, tüm şehir üzerinde ölçülebilir bir etki yaratmak için yeterli olacaktı.
ABD’de 1,600 kişilik bir grup 256 milyon (100 x 1600 x 1600) kişiyi etkileyecek, ABD’nin tüm nüfusu; ve 7,000 kişilik bir grup, o zamanlar dünya nüfusu olan 4,9 milyar (100 x 7000 x 7000) kişiyi etkileyecektir

Bu program keşfinden sonraki 10 yıl içinde büyük gruplar halinde uygulandı ve etkilerin ilk istatistiksel analizi 1987’de yayınlandı. Bunlar, Washington, DC’deki şiddetli suçlar dahil toplam suçlarda yaklaşık % 11’lik bir düşüş gösterdi.
Manila’da ve Delhi’ de toplam suç oranında aynı düşüş görüldü. Bu üç etkinin P değerleri (tesadüfen meydana gelen gözlenen değişikliklerin olasılıkları), sosyal bilimlerdeki sonuçlar için mükemmel olan 0.01, 0.005 ve 0.001 olarak saptandı.

Sonraki araştırmalar Maharishi Etkisinin varlığını ve evrenselliğini doğruladı. Bu, 1993 yılında Washington DC’de seçkin bir inceleme kurulunun dikkatle incelenmesi altında test edildi. Şiddet suçlarında azami azalma% 23,3 idi.
Bu sonucun suç seviyelerindeki şans varyasyonunu yansıtabileceği istatistiksel olasılık 1 milyarda 2’den azdı.(p <.000000002)

Teori ve fenomen modern bilime çok yeni olduğu için, bir çalışmanın metodolojisi Maharishi Etkisi hakkında bir makale yayınlanmak üzere kabul edilmeden önce dergi inceleme kurulları tarafından sıkı bir analize tabi tutuldu.

Sonuç olarak, araştırma, sadece önemi nedeniyle değil, aynı zamanda metodolojisinin kalitesi için de sosyal bilimi alanında bir mücevher olarak nitelendirildi.

Evet bu yazdıklarımın hepsi sol beyninizi tatmin etmek içindi. Çünkü zihnimiz hala her şeyin kanıtının peşinde koşmaktadır. Ha, bu kötü değildir yeter ki öz ile bağlantı kurmayı başardığınızda ve sadece kanıttan değil ondan da beslenmeyi başarabildiğinizde…

Şimdi gelelim çalışmanın istatistiksel sonucun yanı sıra başka neleri ortaya çıkardığına;

Maharishi Etkisi, stresli bireylerin aniden şiddet içinde patlayabildikleri gibi, kollektif bilincin gergin, öfkeli veya başka türlü tutarsız olduğunda yüksek suçun ortaya çıkmasını desteklediğini önerir.

Sonuçta, kaçınılmaz olarak tutarsız bir atmosferden kaynaklanan bireysel ve toplumsal başarı eksikliği, ne bireyin ne de toplumun tatmin edemediği bir duruma yol açar.

Bireysel bilinç ile kollektif bilinç arasında güçlü bir karşılıklı ilişki olduğunu ve bireysel bilincin, daha karmaşık kolektif bilinç seviyelerinin temel birimi olduğunu savunur.

Bireysel bilinç büyüdükçe kolektif bilinç yükselir; ve kolektif bilinç yülseldikçe, bireysel bilinç de büyür. Bireysel bilinç, tüm kolektif bilinç düzeylerinin temel birimidir – aile bilinci, toplum bilinci, ulus bilinci ve dünya bilinci – hepsini etkiler ve sırayla onlardan etkilenir. Maharishi MAHESH

Etki olumluysa, hayat uyumlu bir şekilde ilerler. Bireysel gerginlik ve stres kontrol edilmezse kolektif bilince yayılırsa, toplumda olumsuz bir etki yaratılır ve bireyde daha fazla gerilim ve stres yaratır. Bu artan stres, hem bireysel hem de kolektif bilinçte daha az düzen veya tutarlılığa yol açar. Nihayetinde ele alınmazsa, sonunda sosyal huzursuzluk, şiddet ve yaşam kaybına yani cinayet ve kazalardaki artış ile gözlemlenebilir.

Tüm bu çalışmanın ana konusu olan meditasyonun buradaki sembolü aslında sağ beyni aktive ederek koşulsuz sevgi ve huzur hali ile etrafımıza kararlı bir enerji yaymamıza olanak sağlamasıdır. Dünyada her şey titreşir ve meditasyon hali aşağıdaki görselde görebileceğiniz yüksek frekanslara doğru titreşimi çıkararak sevgi ve huzur halinde yaşam sürülmesine katkıda bulunur. Hastalık, depresyon ya da herhangi bir negatif durumdan bizi korur. En az 250 ve üstünde olabilmek yaşayacağınız güzelliklere katkıda bulunur.(528 hz sevginin frekansı:ilgili yazıyı okumak için tıklayınız.

Madalyonun diğer tarafından bakacak olursak da kaos, hastalık ve terör… gibi negatif duyguların bireyde yarattığı düşük frekanslı korku durumu ile tüm gücü sömürmesi insanları hayatta kalma durumunda bırakarak ilkel beyni devreye sokmasıdır. Bu haliyle toplumları oradan da tüm dünyayı yönlendirilmeye açık olup, hakim negatif düzenin direktiflerine uyan, sorgulamayan bireyler haline getirilmeye çalışılmasıdır.

Bu sebeple hep yazdığım gibi

  • Tüm tedbirleri almak
  • Bedenimize iyi bakmak
  • Pozitifte kalmak
  • Korku enerjisini tam tersi sevgi enerjisine dönüştürmek 
  • Gerilim yaratan yani sizi düşük frekansta tutan kişi, olay paylaşım ya da videolardan uzak durmak
  • Muhakkak pozitif duygu içinde meditasyon yapmak ya da zihin durdurma egzersizleri yapmak
  • Yüksek frekanslı müzikler dinlemek. Örn: yüksek kalitede sözsüz klasik müzik ya da alışkınsanız mantralar dinlemek

Her şey yapılanı ve olanı sorgulamakla başlıyor. Ne yazık ki dünya üzerinde çok az insan bunu yapıp gücünü eline alma konusunda istekli. Ama eğer bu yazı okuyup bu paragrafa kadar geldiyseniz siz dünyaya katkı sağlamak için seçilmiş o insanlardan o güzel ruhlardan birisiniz.

Hadi, dünyanın ve hepimiz için gücünüzü keşfedin ve bir yerden başlayarak yükselişe katkıda bulunun

Unutmayın bu işte beraberiz …

Sonsuz Sevgilerimle

Not : Çalışma Transdantal Meditasyon ile yapılmıştır. Ama sizin yüksek frekansa çıkmanıza olanak sağlayan her meditasyon için aynı durum söz konusu olacağını düşünüyorum. Bir yerden başlamak lazım. Ne kadar büyük gruplar o kadar fazla bütüne katkı..

nihal altunsüzer
Yazar Hakkında

1978 Adana doğumlu, evli ve 2 çocuklu biriyim. 2022’de ailemle Amerika’ya taşındık. Çukurova Üniversitesi’nden mezun oldum, 16 yıl yöneticilik yaptım. Profesyonel yaşam ve öğrenci koçuyum. 2022’de aile içi iletişim kitabımı yayımladım. Çalışmalarımı ve eğitimlerimi online sürdürüyorum.

Yorum yapın